UMETNOST

Umetnost

Spodbujamo ustvarjalnost

Otroška akademija ima izdelan program za umetnost, ki je namenjen otrokom med 4. in 14. letom starosti. Naš namen je predstaviti različne likovne tehnike skozi različna zgodovinska obdobja in hkrati spoznavanje različnih svetovnih kultur skozi umetnost, itd.
Starši v tečaj umetnosti vpisujejo otroke, ki jih veseli ustvarjanje in ki želijo nadgraditi svoj talent, sami pa jim pri tem težko pomagajo, ker nimajo ustreznega pedagoškega znanja.
MALI PICASSO
S PALETO SKOZI ČAS

MALI PICASSO

Mali Picasso (predšolski otroci)

Tečaj je namenjen vsem "malim umetnikom", ki želijo obogatiti svoj likovni svet in si pridobiti dragocene izkušnje s spoznavanjem različnih likovnih tehnik. Zasnovan je na spontanem izražanju in spoznavanju likovnih vsebin preko domišljijskega in realnega sveta. Razvija otrokovo kreativnost, domišljijo, likovni čut in motorične spretnosti. Skozi različne načine likovnega izražanja vodi otroka od zunanjega k notranjemu, likovnemu svetu in ga spodbuja k lastni interpretaciji. Njegovo izkušnjo nadgrajuje tudi z znanjem. 

Preko risanja, slikanja in oblikovanja otrok tako razvija svoj likovni potencial. Na tečaju ne uporabljamo radirke, saj je taka umetnost, kot jo vidijo oči umetnika, prava umetnost.

Cena: že od 36,00 evrov/mesec

Tečaj poteka 1x tedensko po 60 minut oz. 40 pedagoških ur letno.
V ceno je vključen likovni material in portfeljna mapa. *Cena tečaja je 360,00 evrov z možnostjo plačila na 3 mesečne zaporedne obroke.

Urnik:
PON: 17:00-18:00
TOR: 16:30-17:30
TOR: 17:30-18:30


S PALETO SKOZI ČAS

S paleto skozi čas (šoloobvezni otroci)

Tečaj nas popelje v svetove tujih kultur, znanih in neznanih dežel ter starih civilizacij. Podobe življenja in umetnosti v zgodovini bomo skušali ujeti v današnji čas in jih interpretirati na likovni način. Spoznavali bomo veliko likovnih tehnik.
Otroci se bodo skozi tečaj naučili prepoznati zgodovinska dela in jih znali umestiti v določeno časovno obdobje in morda že po načinu slikanja oz. ustvarjanja prepoznali tudi avtorja del. 

Otroci se bodo tako spoznavali z znanjem umetnostne zgodovine, zgodovine in delno tudi geografije.

Cena: že od 52,00 evrov/mesec

Tečaj poteka 1x tedensko po 90 minut oz. 60 pedagoških ur letno.
V ceno je vključen likovni material in portfeljna mapa.

Urnik:
PON: 18:30-20:00
SRE: 17:15-18:45

Kaj pa pravite starši?


Prijavnica za jesenski vpis:

Kontaktirajte nas

Share by: